IPR:n merkitys

 

IPR on lyhenne sanoista Intellectual Property Rights. Suomessa termillä IPR viitataan immateriaalioikeuksiin, joilla perinteisesti tarkoitetaan teollis- ja tekijänoikeuksia. Tekijänoikeudet koskevat yleensä henkisiä tuotoksia kuten maalauksia, sävellyksiä, kirjoja jne. Teollisoikeudet ovat käytännössä teolliseen toimintaan liittyviä yksinoikeuksia. Teollisoikeuksia ovat patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet, tavaramerkit, toiminimet. Harvinaisempia teollisoikeuden muotoja ovat integroitujen piirien suoja ja kasvinjalostajan oikeus. Myös sopimattoman menettelyn kieltoa liiketoiminnassa pidetään eräänä teollisoikeuden muotona.

 

Immateriaalioikeuksien merkitys näyttäytyy vahvimmillaan liiketoiminnassa. Yritysten toiminnan tuloksena syntyy yhä useammin henkistä omaisuutta, jonka hyväksikäyttö on tärkeä osa yrityksen liiketoimintaa. Esimerkiksi innovaatio- ja tuotekehitystä tekevät yritykset saavat suojaa työnsä tuloksille patenttijärjestelmän kautta, sillä järjestelmä takaa keksijälle rajoitetun yksinoikeuden hyväksikäyttää keksintöään kaupallisesti. Patentti yksinoikeutena takaa siten yhteiskunnassa taloudellisen kannustimen kehitys- ja keksintötoiminnalle. Tavaramerkki puolestaan suojaa pääasiallisesti luottamuksen liiketoiminnassa myytävien tuotteiden alkuperään ja laatuun. Ilman tavaramerkkijärjestelmää yritysten ei olisi mielekästä valmistaa kilpailijoitaan laadukkaampia tuotteita, koska kuluttajat eivät voisi tunnistaa eri valmistajien tuotteita toisistaan. Vahva tavaramerkki on yleensä yrityksen brändin kehityksen yksi kulmakivi.