Yhdistyksemme

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää informaatio-, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia. Yhdistys myös antaa lausuntoja ja tekee esityksiä alaan liittyvissä asioissa.

Tietoa tulevista tapahtumista löytyy Tapahtumat-sivulta.

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä henkilö, joka pää-tai sivutoimisesti toimii suomalaisen teollisuuden patentti-insinöörinä, hoitaa vastaavia tehtäviä tai toimii teollisoikeusalalla.

Suurin osa jäsenistöstä on teollisuuden palveluksessa olevia patentti-insinöörejä ja patenttiasiamiehiä, mutta joukosta löytyy myös patenttitoimistoissa toimivia patenttiasiamiehiä ja Patentti-ja rekisterihallituksen tutkijainsinöörejä. Patentti-insinöörit ry:n jäseniä on n. 200 (2023).  

Patentti-insinöörin työkenttä on monipuolinen: kaikki lähtee liikkeelle yrityksissä syntyneistä keksinnöistä, jotka halutaan suojata. Suojaustarvetta ja -tavoitetta suunniteltessa patentti-insinööri toimii yhdessä myynnin ja markkinoinnin, teknologiajohdon ja yrityksen startegisen johdon kanssa siten, että yksittäiset patenttihakemusasiat koordinoituvat yrityksen teollisoikeusstrategian mukaisiksi. Lisäksi patentti-insinööri vastaa keksijöiden ja yrityksen välisistä suhteista. Patentti-insinööri valvoo myös kilpailijoiden teollisoikeustoimintaa, joka tulee huomioida yrityksen omassa tuotekehitys- ja tuotantotoiminnassa.