Historiaa

Yhdistys on perustettu 7.12.1972 Helsingin Insinööritalossa.

Yhdistys perustettiin toimimaan yhdyssiteenä teollisuudessa toimivien patentti-insinöörien välille sekä tarjoamaan koulutusta patentti-insinöörin erikoisluonteiseen työhön. Perustajajäsenten mielestä keksintö- ja patenttisioiden hoito yrityksissä tuli nähdä omana ammattinaan, eikä ainoastaan insinöörin jokseenkin tilapäisenä työkenttänä. Omalla yhdistyksellä haluttiin lujittaa patentti-insinöörien asemaa ja tehtävän ammattimaisuutta.

Jäsenistön koulutustarve on ollut alusta asti yhdistyksen toiminnassa näkyvästi esillä. Yhdistys on toimintavuosiensa aikana järjestänyt lukuisia seminaareja yksin ja yhteistyöstyössä muiden teollisoikeuksia hoitavien tahojen, kuten patenttiasiamiesten että Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa. Seminaarit ovat olleet korkeatasoisia ja niissä on esiintyneet lukuisat alan ammattilaiset niin kotimaasta kuin ulkomailta.

Lisäksi yhdistys on tarjonnut jäsenilleen koulutusta ja tietoa alalla tapahtuvista muutoksista luentojen, jäsenkirjeiden ja -sähköpostien avulla. Vuonna 2010 siirrytään tiedotuksessa yhä enemmän käyttämään jäsenistölle tarkoitettuja Internet-sivuja.

Yhdistys on myös laatinut selvityksiä eri yritysten noudattamista keksintökorvausjärjestelmistä sekä niiden myöntämistä keksintökorvauksista ja -palkkioista. Onpa yhdistys toimintansa aikana suorittanut kolme palkkatutkimustakin jäsenistön keskuudessa.

Yhdistys on myös antanut lukuisia lausuntoja Patentti-ja rekisterihallituksen ja eri ministeriöiden pyynnöstä ja ollut kuultavana alan hankkeita koskevissa kuulemistilaisuuksissa.

Yhdistys on yhdessä Suomen patenttiasiamiesyhdistyksen kanssa myös kutsuttu mukaan Patentti-ja rekisterihallituksen Kontaktitoimikunnan toimintaan, jossa käsitellään ajankohtaisia hankkeita, joilla on vaikutusta suomalaisiin patenttihakemuksiin. Kontaktitoimikunta järjestää vuosittain Patenttikekrin, jossa keskustellaan ja jaetaan tietoa ajankohtaisista hankkeista.

 

Yhdistyksen puheenjohtajina ovat toimineet Arne Baltscheffsky, Wärtsilä (1972 - 1996), Esko Friman (1996 - 2001), Kim Finnilä (2002 - 2008), Taina Rönkkö (2008 - 2012), Olli Pekonen (2012 - 2017) ja Antti Mikael Mäkelä (2017 -)